• March 1, 2021

GIS Specialisten bundelt krachten met The People Group

GIS Specialisten bundelt krachten met The People Group

GIS Specialisten bundelt krachten met The People Group 150 150 Marlex de Jong

Binnen de GIS-wereld zien we continu nieuwe ontwikkelingen en binnen GIS Specialisten groeien we daarin mee. Wij geloven sterk in innovatie en co-creatie, daarom hebben we de afgelopen periode niet stilgezeten. Middels dit bericht willen we dan ook kenbaar maken dat GIS Specialisten haar krachten bundelt met The People Group (TPG). GIS Specialisten blijft onveranderd doorgaan, maar dan gaan we onder de vleugels van TPG samen verder.

Wat gaat er veranderen?
Er verandert weinig. De dienstverlening, waaronder detachering en cloud diensten, zullen onveranderd doorgaan. Echter, kunnen wij dankzij deze stap ons dienstenpakket verbreden. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)85 7 325 825 of mail naar contact@gisspecialisten.nl 

GIS helpt ons navigeren naar de toekomst!